Bovenbouw

Leerdoelen jaar 7

Buitenmuseum
Nederlands, mondeling onderwijs. Kerndoel 1 Gebruik
Rekenen, meten en meetkunde. Kerndoel 33.
Oriëntatie op jezelf en de wereld, natuur en techniek. Kerndoel 40
Oriëntatie op jezelf en de wereld, ruimte. Kerndoel 47
Indianenverhalen
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd. Kerndoel 52. Tijd van ontdekkers en hervormers
Kunstzinnige oriëntatie. Kerndoel 54 Beeldend vormen
Kunstzinnige oriëntatie. Kerndoel 55 Reflecteren
Rechtspraak
Nederlands, schriftelijk onderwijs. Kerndoel 4
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd. Kerndoel 51
Kunstzinnige oriëntatie, Kerndoel 56 Objecten uit het verleden en verhalen, rituelen en gebruiken.

 

Leerdoelen jaar 8

Het wonder in de Hasselt
Nederlands, schriftelijk onderwijs. Kerndoel 9.
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd. Kerndoel 51
Wandelen bij Tjernobyl
Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving. Kerndoel 39
Oriëntatie op jezelf en de wereld, natuur en techniek. Kerndoel 40
Matisse en de oorlog
Kerndoel 33
Off-grid
Nederlands, mondeling onderwijs. Kerndoel 8
Rekenen. Kerndoel 32, 33.
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving. Kerndoel 39.
Natuur en techniek. Kerndoel 45
Biomimicry
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Techniek en natuur. Kerndoel 45.