Bovenbouw

Buitenmuseum

Leerdoelen
De kinderen kunnen informeren, instrueren, overtuigen en overhalen, beurtverdelen
voortgang bewaken, onderwerpen kunnen ook betrekking hebben op omgeving, verleden en toekomst die ver is.
Leerlingen kunnen één vierkante meter afzetten en maken kennis met determineren.
Leerlingen maken kennis met grondsoorten, landschappen, natuurbeheer, biodiversiteit en natuurtypen.
De leerlingen begrijpen dat omgevingsfactoren het voorkomen van organismen op een bepaalde plaats bepalen
De kinderen maken kennis met de stroming Land art.
De kinderen gebruiken aanwezig materiaal om een nieuw beeld van het landschap te maken
Lesactiviteiten
De leerlingen doen een grondproef en vergelijken deze met een andere bodemsoort.
De kinderen gaan op verkenning uit en brengen de vegetatie in beeld.
De leerlingen praten over de toekomst van de omgeving.
De leerlingen kiezen materiaal en verbeelden hun ingreep in hun omgeving mbv aanwezig materiaal. De leerlingen leerlingen maken foto’s van hun werk.
Achtergrond en materialen