Bovenbouw

Indianenverhalen

Leerdoelen
Thema wordt gekoppeld aan ontdekkingsreizen langs Afrika naar Azië en naar Amerika, in de tijd van ontdekkingsreizen. Het verhaal van het kunstwerk vanuit het perspectief van het kind (de beschouwer) en vanuit het perspectief van de kunstenaar (de maker) Norval Morrisseau
De betekenis van een kunstwerk of gebruiksvoorwerp in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin het is ontstaan
Mening geven over het werk van de kunstenaar en eigen mening met argumenten onderbouwen.
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal.
Beeldaspecten komen binnen de context van betekenisvolle onderwerpen aan de ordebetekenis van kleuren
(symboliek, signaal) Ze leren de betekenis van kleuren binnen een (sub)cultuur.
Lesactiviteiten
Leerlingen maken een een talking stick met betekenissen d.m.v. verschillende kleuren draad.
Nanabozho (Nuna-Bozo, geaccentueerd op bozo), dit was de held van vele verhalen, is verteld door de Chippewa Indianen.
Schilderijen van Norval Morrisseau
Achtergrond en materialen
Verschillend draad met alle kleuren
De kindertipi op Het Groeilokaal terrein
Norval Morrisseau