Bovenbouw

Rechtspraak

Leerdoelen
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen
Leerlingen gebruiken oude (kunst- en gebruiks)voorwerpen in historische context (historische kaart)
Ontdekken verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger (archief)
Lesactiviteiten
Vierschaar maken
Gedichten over de linde schrijven
Toneelstuk over de struikrovers bij Bommelkonte
Achtergrond en materialen
struikrovers in Bommelskonte
Tilburg op de kaart
boek Tilburg, vijf eeuwen rond een ‘heilige’Linde,
Tilburgse Tijdmachine de vierschaar, de linde, het schavot
Gedicht voor lindebomen

“In de vroege middeleeuwen, zo omstreeks 700-800 jaar na Chr., werden veel lindebomen geplant. Keizer Karel de Grote hechtte grote waarde aan de schoonheid van deze boom en gaf opdracht aan zijn leenheren om de boom op grote schaal aan te planten in de dorpen rondom de brinken, in steden op de pleinen en bij de kerken. Hierdoor was de Lindeboom eeuwenlang een belangrijk middelpunt in de samenleving en vonden er onder zijn kroon allerlei festiviteiten en samenspraak plaats. Ook de rechtspraak vond onder deze bomen plaats en dan werd de boom “Gerechtslinde” genoemd, zoals in Hilvarenbeek en in Nuenen waar menig misdadiger zijn doodvonnis onder de boom hoorde uitspreken en vervolgens aan diezelfde boom werd opgehangen.”
Bron: Boom in Business WUR

“Op het schavot bij de lindeboom op de Heuvel wordt ene Jan Peeters alias Jan Schrok eerst geradbraakt en daarna onthoofd. Hij had zich schuldig gemaakt aan brandschatting en roofpartijen. In deze tijd worden uitgebreide klopjachten georganiseerd vanwege de Staatse overheid op de veel overlast bezorgende benden van vagebonden en ‘muscovieters’ of zigeuners.
Merkwaardig genoeg waren zulke executies ook een feestje voor de bevolking. Velen kwamen kijken naar de martelingen en de voltrekking van de doodstraf, en kregen daarbij van het gemeentebestuur een paar vaten bier aangeboden om te vieren dat het recht had gezegevierd. In 1796 was de Heuvel voor het laatst plaats van rechtspraak. Nederland viel toen onder Frans gezag, en de Fransen voerden een nieuwe vorm van rechtspraak in die aan zulke openbare wreedheden een einde maakte.”
Bron: Tilburgse tijdmachine