Bovenbouw

Het wonder in de Hasselt

Leerdoelen
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Lesideeën

 

Achtergrond en materialen
Geheugen van Tilburg