Bovenbouw

Wandelen bij Tjernobyl

Leerdoelen
De kinderen zoeken informatie over kringlopen in de natuur en dan speciaal over voedselkringlopen bij bomen en paddenstoelen.
Inzicht in milieubetekenissen; ingrepen van de mens, verstoring van het evenwicht in de wereld.
Lesactiviteiten
Achtergrond en materialen
Heksenboter Marianne Engel – een gediplomeerd bio-chemicus – nu fulltime kunstenares. Zij is vooral bekend omdat ze ‘s nachts jacht maakt op paddenstoelen en er dan nightshots van maakt. Daarnaast plukt ze paddenstoelen, giet ze af en vult de vormen met in verschillende kleuren fluorescerende kunstharsen. Zo konden we genieten van verduisterde museumzalen vol met lichtgevende paddenstoelen. Een droomwereld.

Wandelen bij Tjernobyl Pat Nosers is verschillende keren naar Oekraïne gereisd en heeft langs de twintig kilometer lange verbodszone gewandeld. Een tocht door een gebied dat er ongerept bij ligt. En natuurlijk is ze iedere keer de grens overgegaan. Ze heeft leegstaande en overwoekerde gebouwen bezocht en bij mensen gegeten die in de verboden zone wonen. Die vertelden haar dat de paddenstoelen sinds de ramp ieder jaar een beetje groter worden. Ze hebben soorten gezien, zoals de vliegenzwam, die nu al vier keer zo groot zijn dan vroeger. Met een hoofd vol indrukken, met aantekeningen en foto’s is ze teruggereisd naar Biel en heeft honderden grote doeken naar de natuur geschilderd over de aanslag die de mens op de natuur heeft gepleegd. Wij kunnen er niet meer leven, maar de natuur heeft zichzelf allang teruggevonden.
Achtergrond informatie voor de leerkracht