Bovenbouw

Off-grid

 

Leerdoelen
Kerndoel 8 Ze vatten een mondelinge tekst schriftelijk samen in schema
Kerndoel 33 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten. Inhoud m3
Kerndoel 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Verantwoordelijk zijn voor de omgeving
Kerndoel 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. Verbindingen en gereedschap
Lesactiviteiten
Bouwen van een zonnecollector
Bouwen van helofytenfilter
Achtergrond en materialen