Bovenbouw

Biomimicry

Leerdoelen
Kerndoel 42, 44 en 45 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Lesactiviteiten
Bio-plastic maken
Achtergrond en materialen
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af aan al in aanraking komen met de biobased economie. Om deze reden ontwikkelde het CoE BBE praktisch lesmateriaal voor de bovenbouw van basisscholen.
Bron: https://www.coebbe.nl/content/lesmateriaal-basisonderwijs